Gidsen en inspiratoren van Omrijk

Omrijk is een experiment van 48u om de toekomst te herdenken, van vrijdag 24 tot zondag 26 juni 2022. Hier lees je meer over de gidsen en inspiratoren van Omrijk.

Hoeveel is genoeg? Wat heeft waarde voor ons? Waarom willen we vaak (te) veel? Waarom verdragen we dat sommigen te weinig hebben? Hoe ziet een economie eruit die welzijn centraal zet in plaats van steeds meer? Wat als genoeg onze leidraad is wanneer we herdenken hoe we leven, eten, wonen, werken, maken, consumeren? Die prikkelende vragen staan centraal in het experiment dat Omrijk heet.

Elke deelnemer zal actief kunnen bijdragen aan de activiteiten op Omrijk. Dit is een groeiende lijst van gidsen en inspiratoren die zich opmaken om het voortouw te nemen in workshops. 

Commons Lab

wil van Vlaanderen een commonsgerichte regio maken waarin de gemeenschap, in het bijzonder burgercollectieven, een prominente rol opnemen in verhouding tot de overheid en de markt. Commons Lab beschouwt commonsgerichte initiatieven als wegwijzers naar hoe het anders kan: open, duurzaam, fair en democratisch. Om zijn doel te bereiken, initieert en ondersteunt Commons Lab vernieuwende en inspirerende commonsgerichte experimenten.

Cokido

is een solidaire buitenschoolse kinderopvang met een beurtrolsysteem, georganiseerd door ouders, grootouders, familieleden... Ook wel: bijspelen. Sociaal entrepreneur Eefje Cottenier (o.m. De Stuyverij in Kortrijk) ontwikkelde het concept van Cokido en initieerde al heel wat Cokido-groepen.

De Transformisten

werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. De Transformisten ondersteunt en verbindt veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleert beleidsmakers om het juiste kader te scheppen. Met de vraag ‘hoeveel is genoeg?’ gaat De Transformisten gesprekken aan met een breder publiek over een duurzame levensstijl.

Degrowth Belgium

verzamelt in de Facebook-groep Debating Degrowth Belgium activisten en onderzoekers die pleiten voor een samenleving die prioriteit geeft aan sociaal en ecologisch welzijn in plaats van aan winst, overproductie en overconsumptie en maakt deel uit van een bredere, internationale beweging

Femma Wereldvrouwen

Een beweging van vrouwengroepen waar leden bewust tijd te maken voor vrije tijd en kracht te halen uit de verbinding met zichzelf en anderen.
De beweging liep in de kijker met een actie-onderzoek dat in de praktijk bracht wat velen niet mogelijk achten: de voltijdse werkweek inkorten tot 30 uren. De boodschap die Femma Wereldvrouwen daarmee geeft? Dat we als maatschappij de keuze kunnen maken om arbeid breder te bekijken dan betaalde arbeid. En dat een goede mix vinden tussen werk, zorg en vrije tijd een sleutel is voor maatschappelijke verandering.

Jusra Baki

werkt op diverse domeinen en niveaus van burger- en beleidsparticipatie om burgers te ondersteunen van wie de stem anders te weinig weerklank heeft. Safe spaces creëren voor kwetsbare mensen is volgens haar de hoogste prioriteit. Ze richtte het Islamitisch Centrum Geel mee op en werkt ook al jaren voor de Cultuurraad Geel, kleinbestuur ’t OriGineel, Burgerplatform Antwerpen en andere (vrijwilligers)groepen. Jusra Baki behaalde een Master Sociaal Werk en is als junior onderzoeker binnen het kenniscentrum ISOS verbonden aan de bacheloropleiding Sociaal Werk van de AP Hogeschool Antwerpen. Ze heeft ook ervaring als pedagogisch medewerker in een voorziening voor mensen met een beperking. 

Karma Business

tackelt de uitdagingen die voortvloeien uit ons huidig economisch denken met jeugdige verbeeldingskracht. Karma Business onderzoekt met een 20-tal jongeren wat een rechtvaardige economie kan zijn en steekt die kennis in een artistiek jasje. Het is een project van Oxfam-Wereldwinkels, Stormkop, Jeugddienst Globelink, 11.11.11 en Muzische Workshops.

Sídhe

is het collectief en de speeltuin van makers die mikken op verwildering en transformatie. Sídhe nodigt je uit om af te dalen door lagen en sluiers van beschaving om weer tot een essentie te komen, een wildheid, verbinding. Die verkenningstocht loopt langs allerlei formats en activiteiten: teksten, performances, podcasts, workshops, meditaties, stiltewandelingen, luistersessies, retraites… Zorg voor het zelf, de gemeenschap en de planeet staat centraal in de praktijk van Sídhe.

Sébastien Hendrickx

is dramaturg, docent, activist en kunstcriticus. Hij werkte samen met kunstenaars Benjamin Verdonck, Jozef Wouters, Alexander Vantournhout en Luanda Casella en is redacteur van het podiumkunstenmagazine Etcetera. Onlangs maakte hij de soloperformance ‘The Good life’. Hij engageert zich ook voor Extinction Rebellion en Het Burgerparlement. Hij wil graag verder aan de slag met inzichten uit het boek 'Less is More. How degrowth will save the world' van Jason Hickel en andere bronnen over ontgroei. 

Onbetaalbaar

is een denktank en werkplaats die projecten bedenkt rond afgedankte materialen en streeft naar een materialisme met emotie. De materialenbibliotheek ‘Ready to go’,  ontwikkeld door Onbetaalbaar in samenwerking met Glimps.bio, materiaalproducenten en ontwerper Erjen Gregoire, neemt je mee in boeiende oefeningen over sufficiëntie en circulariteit. 

Pulse Transitienetwerk

gelooft dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Pulse Transitienetwerk verbindt een 1000-tal organisaties en individuen uit de cultuur-, jeugd en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel.

The Common Wallet

is een project van 11 Brusselaars die sinds 2018 leven van een gemeenschappelijke bankrekening. Deelnemers aan The Common Wallet storten al hun individuele inkomsten op de gedeelde rekening; ieder maakt gebruik van het geld naar eigen behoeften, wensen en verlangens. Door geld los te koppelen van individueel eigendom, stelt The Common Wallet taboes en onrechtvaardigheden binnen ons financieel systeem in vraag. Wat als geld een middel wordt zorg, transparantie, vreugde… mogelijk te maken onder mensen?

Tine Hens

is historica, journaliste en auteur met een focus op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Tine Hens publiceerde eerder Het klein verzet (2015) en Het is allemaal de schuld van de Chinezen! (2021). Recent verscheen haar essay De wereld die we delen over onze verbondenheid met de levende wereld om ons heen. Want we hebben salamanders, roodborstjes, bomen, schimmels, bacteriën… nodig om mens te zijn, geluk te vinden en gezond te blijven.

Virginie Platteau

schrijft als freelance journaliste over kunst en literatuur. Misschien las je al stukken van haar in Rekto:Verso, Kunsttijdschrift Vlaanderen of Poëziekrant. Virginie Platteau is al jaren gefascineerd door de kracht van stilte, daarover gaat haar essay Hoe luidt de stilte?. Als stiltebegeleider en voedselbospionier wil ze natuurlijke rust, ruimte en stilte herwaarderen.

 

> Terug naar de pagina over Omrijk