Webinar Green Deal Huren en Lenen

Webinar Green Deal Huren en Lenen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 25/03/2021
WijDelen organiseert op 1 april een webinar over het grootschalig co-creatie project: de ‘Green Deal: Huren en Lenen’. Welkom!

 

Deelplatformen, gereedschapsbibliotheken, burgerinitiatieven zoals geefpleinen … tonen dat onze samenleving de afgelopen jaren zocht naar verschillende manieren om duurzamer om te springen met materialen.

 

Green Deal: Huren en Lenen

WijDelen vzw (Peerby België) wil een stap verder gaan en werken aan een grootschalig co-creatie project: de ‘Green Deal: Huren en Lenen’.

Samen met verhuurbedrijven, (digitale) deelplatformen, producenten, kennisinstellingen, overheden, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven wil WijDelen inzetten op het vergroten en verduurzamen van de huur- en leenmarkt. Het samenwerkingsverband kan concreet bijdragen aan de omgevings- en klimaatdoelstellingen van de Vlaamse en federale overheid;  efficiënter omgaan met producten (minder producten in omloop brengen, inzetten op maximaal gebruik van kwaliteitsvolle producten) zorgt onmiskenbaar voor het verminderen van onze vervuiling en onze C02 uitstoot. 

De vraag aan kandidaat ondertekenaars is: engageer je voor een of meerdere aspecten van de deal bv. bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilootprojecten opzetten, de bestaande verhuurmarkt verduurzamen... Deze korte opsomming maakt al duidelijk dat uiteenlopende actoren een rol van belang kunnen spelen.

Voor potentiële ondertekenaars en andere geïnteresseerden zet WijDelen een webinar op. Verschillende sprekers zullen daar vertellen waarom huren en lenen een hefboom kan zijn voor de circulaire economie.

 

Praktisch

 

Programma 

  • Waarom huren en lenen een hefboom is voor de circulaire economie? - Brigitte Mouligneau, Vlaanderen Circulair
  • De opportuniteiten voor de Vlaamse huurmarkt - Carole Bachmann, European Rental Association
  • Green Deals als instrument van verandering - Arne Daneels, Vlaamse overheid- Departement Omgeving
  • Wil je meewerken aan de Green Deal Huren en Lenen? - Lieven D'Hont, WijDelen vzw