Teken mee om ontbossing uit je telefoon te houden #together4forests

Teken mee om ontbossing uit je telefoon te houden #together4forests

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 09/12/2020
Hoeveel bomen sneuvelden voor jouw smartphone? Vraag de EU om ontbossing tegen te gaan!

Met het project Re-Connect tonen BOS+, Catapa en Netwerk Bewust Verbruiken jongeren de impact van de elektronica die zij dagelijks gebruiken, op mens en milieu wereldwijd. In een spannende escaperoom ontdekken deelnemers hoe de ontginning van materialen voor hun smartphone ontbossing en andere ecologische en sociale problemen in de hand werkt. Maar ook wat zij zelf kunnen doen om die negatieve effecten te beperken; van een bewuste keuze voor meer duurzame aankopen tot het zelf uitvoeren van eenvoudige herstellingen.

Wat is het probleem?

  • Mijnbouw is een belangrijke driver voor ontbossing. Mijnbouw maakt ontginning van metalen mogelijk, die nodig zijn voor de productie van onze smartphone. Volgens cijfers zou mijnbouw verantwoordelijk zijn voor 7% van de ontbossing wereldwijd. Dit niet alleen door effectieve mijnbouwprojecten, maar ook door mijnbouw-gerelateerde ontbossing. Hier gaat het bijvoorbeeld om boskap voor wegenaanleg en huisvesting voor de werknemers
  • Er bevinden zich meer dan 1500 grootschalige mijnbouwprojecten in tropische bossen. Daarnaast zijn er ook duizenden illegale mijnen waarvoor massaal bos wordt gekapt
  • Meer dan een kwart van alle actieve mijnbouwsites bevindt zich in of binnen een straal van 10 km van een beschermd natuurgebied, met rijke ecosystemen
  • 10% van de ontbossingen in het Amazonewoud zijn te wijten aan mijnbouw

En de oplossing? 

Door dagelijks bewuste keuzes te maken, dragen we allemaal ons steentje bij. Maar we hebben ook nood aan beleidsmakers die wetten stemmen om onze bossen beter te beschermen.

Onze Re-Connect partner BOS+ laat vragen dat we massaal deze petitie-actie zouden steunen, die de Europese Commissie aanvuurt om te komen tot ambitieuze nieuwe wetten die ontbossing een halt kunnen toeroepen. >> Ondertekenen kan tot en met 10 december via de site van BOS+

#togetherforforests