Sociale inclusie via repareren en delen

Sociale inclusie via repareren en delen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 10/09/2018
Vanaf het najaar 2018 start Netwerk Bewust Verbruiken het project Wij Repareren. Dit project stimuleert initiatieven die via repareren en delen bijdragen tot sociale inclusie. Repair Cafés spelen hierin een belangrijke rol.
© Yves Coussement

Iedereen repareert mee 

Het nieuwe project Wij Repareren, in samenwerking met Cera, wil iedereen meenemen in het circulaire verhaal. Door met zoveel mogelijk mensen samen te repareren en spullen te delen, verlichten we de druk op onze portemonnee én op het milieu. Samen repareren en delen geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen, kansen in opleidingen en op jobs te vergroten, en toegang tot kwaliteitsvolle producten en diensten te verzekeren.

Wij repareren zorgt ervoor dat iedereen mee kan repareren. Binnen ons huidige economische systeem vallen heel wat mensen uit de boot. Ze hebben te weinig toegang tot basisvoorzieningen, opleidingen en jobs, hebben vaak een beperkt sociaal netwerk en hebben onvoldoende middelen om kwaliteitsvolle producten te kopen. Wij Repareren wil concrete antwoorden bieden op een aantal van deze problemen. Via het stimuleren van collectieve repareer- en deelinitiatieven, maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten. 

Op het programma

Wij Reparen wil deze doelstellingen realiseren door het ondersteunen van initiatieven die repareren en delen toegankelijk maken voor een brede groep mensen, met specifieke aandacht voor Repair Cafés en sociaal inclusieve deelinitiatieven;

  • We maken deze initiatieven bekend bij het brede publiek en helpen hen om nog meer mensen te betrekken bij hun werking.
  • We verbinden de plaatselijke projecten in een brede community van vrijwilligers, sympathisanten en deelnemers.
  • We maken de positieve impact van deze initiatieven zichtbaar, en geven hen een stem in het maatschappelijk debat.
  • We bouwen aan een systemische verandering en een culturele omslag, via het zichtbaar maken, verankeren en verbinden van de vele lokale initiatieven.

Wij Repareren ondersteunt en voedt nieuwe initiatieven en streeft ernaar dat deze breed toegankelijk zijn en blijven. Tegelijk wil Wij Repareren erover waken dat de sociale gevolgen van nieuwe productiemethodes en commerciële platformen in de deeleconomie kritisch worden opgevolgd.

 

Wil je op de hoogte blijven over Wij Repareren? Wil je een partnerschap aangaan of zoek je steun voor je initiatief? Contacteer ons via  inez@bewustverbruiken.be.

 

- Wij Repareren is een project van Netwerk Bewust Verbruiken, in samenwerking met Cera (Samen investeren in welvaart en welzijn)-