S van samenhuizen

S van samenhuizen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 03/08/2021
De Transformisten deelt haar ABC van sufficiëntie. Niet van A tot Z, maar van geluk tot transitie.

Samen met een community van Transformisten –bewuste burgers, duurzame burgerinitiatieven, onderzoekers, activisten, circulaire ondernemers...– wil De Transformisten vzw werken aan sufficiëntie, een economie van genoeg. Die garandeert een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van mens en planeet. Ons gesprek start met de vraag 'Hoeveel is genoeg?'. Over de waarden die we centraal zetten, de concepten die we inspirerend vinden, de praktijken die we graag opschalen... maken we dit ABC.

De S van samenhuizen (cohousen)

Huisvesting is een belangrijk aspect van een samenleving van het genoeg. Hoe gaan we om met ruimte? Hoe groot willen of moeten we eigenlijk wonen? Hoe kunnen we onze huisvesting organiseren zodat die bijdraagt tot het welzijn van allen?

In a cohousing community, the several common spaces available offer a great potential to go beyond the market economy and recreate social and practical links among people.
Matthieu Lietaert

Samenhuizen (of cohousen of gemeenschappelijk wonen) is een interessante praktijk. Samenhuizers vormen een gemeenschap door het creatief mengen van privé- en gemeenschappelijke ruimtes. Het kan veel verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cohousing-gemeenschap. De mate waarin goederen, ruimtes maar ook taken worden gedeeld, kan variëren. Het doel is steeds: een betere kwaliteit van wonen en leven.

Bij cohousing wordt consumptie niet beschouwd als een individuele handeling; ze is gebaseerd op collectieve beslissingen en acties en kan dus worden beschouwd als collaboratieve consumptie of 'commoning'. Zo slagen cohousers erin hun levensstandaard te verhogen en verder te gaan dan de 'marktoplossing' door middel van gemeenschapsvorming en praktijken van delen. Dat verlaagt ook het consumptieniveau.

Meer weten

Begin bij Samenhuizen vzw, een forum voor alles wat gemeenschappelijk wonen aangaat en een organisatie die de realisatie van meer gemeenschappelijk wonen stimuleert

Lees ook Lietaert, M. (2009, Journal of Cleaner Production jg. 18 nr. 6 pp. 576-580), 'Cohousing’s relevance to degrowth theories

We linken de praktijk van samenhuizen aan consuminderen, zoals geduid in Huneke, M. E. (2005, Psychology & Marketing jg. 22 nr. 7 pp. 527-550), 'The face of the un‐consumer: An empirical examination of the practice of voluntary simplicity in the United States'

Tip 

Samenhuizen vzw organiseert een inspiratiereis in Wallonië op 29 en 30 augustus. Interesse? Klik even door.