De Verklaring van 30 november (en waarom onze handtekening eronder staat)

De Verklaring van 30 november (en waarom onze handtekening eronder staat)

Caroline Van Peteghem
geschreven door Caroline Van Peteghemlaatst aangepast op 31/05/2022

De Transformisten werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. Hoe? Door een breed publiek te inspireren tot een duurzame levensstijl, door veranderaars te ondersteunen die zo’n samenleving in de praktijk brengen, en door beleidsmakers te stimuleren om een juist beleidskader te scheppen voor een rechtvaardige transitie. 

Net als de initiatiefnemers van de Verklaring van 30 november 2019 gelooft De Transformisten dat stappen zetten naar rechtvaardige duurzaamheid ook een zachte kering inhoudt van de waarden die we als mens hanteren in onze relatie tot elkaar en tot onze aarde. 

De Transformisten onderschreef de Verklaring van 30 november 2019 omdat we een toekomst omarmen waarin mensen 

  • De economie opnieuw ten dienste stellen van mens en natuur; de bescherming van mens en natuur in de boekhouding verankeren
  • Domeinen van gemeenschappelijk belang uit de greep van de vrije markt houden (of halen); geen winst nastreven in domeinen als onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie 
  • Zorg, interdependentie, introspectie, beschouwing, humor, liefde en rechtvaardigheid boven materiële vooruitgang plaatsen 
  • Bewustzijn creëren voor de grenzen van de materiële en de virtuele groei
  • De overheid in haar herverdelende rol verantwoordelijk houden voor een faire verdeling van de rijkdom en het doen naleven van de fundamentele rechten van de mens
  • Begrippen als “Werk”, “Productiviteit” en “Vooruitgang” herdenken en herdefiniëren

 

Lees meer 

Op novemberverklaring.eu en in het artikel 'Zes krijtlijnen als leidraad voor een samenleving die nieuwe wegen moet inslaan' door Hans Claus, gevangenisdirecteur en initiatiefnemer van de Verklaring van 30 november 2019 op VRTNWS. 

Enkele quotes: 

De ervaring dat een goed draaiende economie voor vrede en welvaart kan zorgen, heeft er toe geleid dat die economie de maat van alle dingen is geworden. In plaats van een middel dat ten dienste staat van de mens werd ze een slokop die door haar nooit aflatende honger ook een grote aanslag op de natuur is gaan plegen.

Verblind door de exponentiële groei van de activiteiten die de mensheid aan de dag is gaan leggen, zijn we ook vergeten dat we sterfelijke, sociale wezens zijn, die zin zoeken in wat ze doen.  De verheerlijking van materiële waarden heeft het verlangen naar spirituele waarden dat in elk van ons leeft, ondergesneeuwd.

Zie jij jouw visie en dromen gespiegeld in de krijtlijnen hierboven? Wil je mee ondertekenen? Dat kan!