De Burgerschool Online - 2021

De Burgerschool Online - 2021

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 28/02/2021
Coaching, netwerking en ondersteuning voor burgerinitiatieven die werken aan een duurzame wereld.
tekening: Inez Louwagie

 

Incubator voor burgerinitiatieven

Voor elke (sociaal) ondernemer staan er heel wat ondersteuners, incubatoren en acceleratoren klaar die helpen met businessplanning en impact vergroten. Burgerinitiatieven die (enkel) een sociale en maatschappelijke impact nastreven en getrokken worden door vrijwilligers, hebben met De Burgerschool hun eigen netwerk.

De Burgerschool schept een stimulerend kader waar burgerinitiatieven elkaar helpen. Netwerking, peer-to-peer inspiratie en kennisdeling onder elkaar staan centraal. Daarnaast staan Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share er klaar om burgerinitiatieven professioneel te ondersteunen met de juiste coaching, ervaring en kennis. Bovendien maken de deelnemende burgerinitiatieven kans op een klein opstart- of ondersteuningsbudget. 

Voor wie

De Burgerschool is er voor burgerinitiatieven die inzetten op duurzaamheid. 
Burgerinitiatieven zijn initiatieven voor en door burgers. Ze gaan verder dan een individuele nood en zetten in op collectiviseren van oplossingen. Indien er een verdienmodel ontwikkeld wordt, staat dit altijd ten dienste van de missie van het initiatief.
Burgerinitiatieven gericht op duurzaamheid zetten in op het verduurzamen van de samenleving. We richten ons met de burgerschool op initiatieven die zich organiseren rond leefbaarheid, commons, mobiliteit, klimaat, consumptie, voeding … als kern of als belangrijk onderdeel van hun activiteiten.

De Burgerschool 2021 richt zich in eerste instantie op initiatieven in Oost-Vlaanderen. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt dit traject. Omdat het een online editie is, stellen we de sessies ook graag open voor initiatieven uit andere regio's. 

Wat en wanneer: traject van min. 4 avonden en 1 bezoek /1-op-1 coaching

Het traject start met een online interactieve meeting op 18 februari waarin we elkaar leren kennen en mogelijke noden in kaart brengen. Het traject eindigt (onder voorbehoud) met een bezoek aan De Broederij in Gent. Hieronder vind je het programma en alle voorziene data. 

We raden aan om het hele traject te doorlopen. We bekijken jullie specifieke vragen die we voorleggen aan experts. In een afrondende sessie geven we verdere tips en suggesties naar opvolging of kennis. 

Elk Oost-Vlaams project krijgt (indien gewenst) op het einde van het traject een persoonlijk coachingsgesprek en kan kans maken op een kleine financiële ondersteuning. 

Open aanbod

Ook als je slechts 1 of enkele avonden kan deelnemen, ben je welkom. Wel vragen we engagement om zelf informatie over je project te delen en om de Burgerschool ook bekend te maken in je netwerk.

 
Programma

Ons traject is op donderdag 18 februari gestart met een kennismakingsronde, een fijne burgerinitiatieven-quiz en een verkenning van de komende sessies. Miste je de start maar ben je gemotiveerd om de volgende sessies te volgen? Aarzel niet om je nog aan te melden. Vermeld bij je inschrijving steeds vanuit welke vragen en noden jij wil deelnemen. We verfijnen het verdere programma immers nog op basis van de noden van de deelnemers. 

De volgende sessies zijn: 

Woensdag 17 maart 20u-22u - Community en communicatie

Je initiatief groeit en bloeit als er meer mensen bij betrokken zijn. Wie wil je meekrijgen en hoe communiceer je? Wat werkt wel en wat niet? Zoek je extra vrijwilligers en hoe begrijp je verschillende doelgroepen? Is inclusief werken een uitdaging of heb je net veel goede tips?

Maandag 29 maart 20u-22u - Tina, Tamara of Start to common?

Tina (There is no Alternative) werd Tamara (There are many alternatives ready and available). Hoe maken we van deze initiatieven gemeengoed?  Niet elk burgerinitiatief is een common en niet elke common is een burgerinitiatief. We maken je wegwijs in het begrip ’gemeengoed of common’ en we bekijken samen hoe je van je initiatief een common kan maken.

Nog te bepalen datum - Zakelijk kantje van een burgerinitiatief

Vroeg of laat krijgt je initiatief te maken met praktische beslommeringen zoals  financiën, verzekeringen, juridische structuren, … Kunnen aan bod komen (Afhankelijk van de noden en de vragen uit de vorige sessies):
Hoe schrijf ik een goed projectdossier en maak ik een begroting? Kies ik voor een vzw, een Fv, coöperatie? Hoe zit het juridisch en waar vind ik geld? Zijn er goede voorbeelden van afspraken met steden of gemeenten? ...

Extra (vorm en datum ovb)

We voorzien nog een extra afsluitende sessie (en drink) die, afhankelijk van de situatie in mei 2021, anders ingevuld kan worden. Hier voorzien we extra aandacht aan organisatie-ontwikkeling en meetbare impact (vb uitgespaarde CO2) en zetten we jullie op weg naar andere trajecten en ondersteuning:

  • Bezoek aan een Burgerinitiatief en gesprek met initiatiefnemers
  • Speeddate met initiatieven en ervaringsdeskundigen.
  • 1 op 1 coaching: Initiatieven die in Oost-Vlaanderen gesitueerd zijn, krijgen de kans om een 1 op 1 coachingsgesprek te hebben en een kleine financiële ondersteuning. Meer informatie hierover hoor je tijdens het traject.

 
I’m in!

Is De Burgerschool iets voor jou? Schrijf je hier in. Meer informatie krijg je later per e-mail.

 
Meer uitleg

“Bij de opstart van een project komt heel wat kijken: financiën, communicatie, verzekeringen ... Voor initiatiefnemers is dat een intense zoektocht. In 2018 konden we al 17 klimaatprojecten in die zoektocht begeleiden” - Eva van Velzen, Netwerk Bewust Verbruiken

De Burgerschool krijgt ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen als 'Energieambassadeur'. De energieambassadeurs van Oost-Vlaanderen zijn "inspirerende voorbeelden van energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie. Ze helpen mee het maatschappelijk draagvlak te creëren en tonen het belang aan van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen, actoren en generaties”, aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie.

De burgerschool is een plaats waar initiatiefnemers elkaar ontmoeten en waar ze hun klimaatprojecten en circulaire ideeën kunnen ontwikkelen
Het concept Burgerschool werd twee jaar geleden geïntroduceerd in Oost-Vlaanderen en was meteen een succes. De deelnemers vonden het een verrijkende ervaring.

Ook deze online editie van de Burgerschool heeft deskundige begeleiding van burgerinitiatieven in petto. We organiseren 4 coaching avonden waarin sessies door professionele coaches geven worden, in break-out rooms of plenair. Daarbij wordt aandacht besteed aan communicatie, diversiteit, financiën, verzekeringen... en wordt de samenwerking tussen de klimaatinitiatieven bevorderd. We zullen ook inzetten op kruisbestuivingen tussen initiatieven. Samen dromen we over de mogelijkheden voor een duurzame post-corona wereld.